Drepturile și obligaţiile furnizorului de gaze naturale

Furnizorul are următoarele drepturi:

  1. de a încasa contravaloarea serviciului privind furnizarea gazelor naturale, majorărilor de întârziere; altor servicii prestate.
  2. de a dispune încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale în următoarele situaţii: forța majoră, starea de necesitate, când este
Citește mai mult “Drepturile și obligaţiile furnizorului de gaze naturale”

Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

Consumatorul are următoarele drepturi:

  1. să fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;
  2. să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;
Citește mai mult “Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale”

Etapele pentru separare de vecini și execuția instalației de gaze

Pasul 1 ( transmitere/acceptare ofertă demarare procedură )
  • vizualizare locație
  • realizare măsurători
  • elaborare ofertă
  • acceptarea ofertei și demarare proceduri
Pasul 2 ( întocmire și depunere documentație tehnică )
  • depunere cerere de acord acces la sistemul de distribuție și documente aferente
Citește mai mult “Etapele pentru separare de vecini și execuția instalației de gaze”