Energy Gas Provider SRL a fost înființată în 2010 și este o societate privată cu capital românesc. Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu statul societății. Este specializată în servicii de furnizare gaze naturale, verificări și revizii tehnice periodice, proiectare și execuție instalații de utilizare gaze naturale, verificări ISCIR, instalare kit-uri detecție scurgeri gaze, montaj centrale termice și preocupată permanent de creșterea continuă a calității serviciilor oferite, a satisfacției cerințelor clienților și îmbunătățirea continua a performantelor. De aceea a implementat un sistem al managementului integrat care urmărește aceste aspecte. La proiectarea și implementarea SMI, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001 : 2008 și SR EN ISO 14001:2005, s-a ținut seama de particularitățile serviciilor furnizate și de procesele care concură la realizarea acestora. Proiectarea și implementarea SMI s-a realizat având în vedere următoarele obiective:

A) Din punct de vedere intern:

 1. îmbunătățirea comunicării intefrne;
 2. asigurarea instruirii unitare a personalului societății, privind elementele sistemului de management și facilitarea conștientizării acestuia cu privire la impactul activității asupra calității serviciilor furnizate și respectării cerințelor legate de calitate și mediu;
 3. facilitarea înțelegerii politicii pentru calitate și mediu și a sistemului de management integrat;
 4. asigurarea coerentei obiectivelor pentru calitate și mediu cu obiectivele generale ale societății.

B) Din punct de vedere extern:

 1. crearea unei imagini favorabile în relațiile cu clienții, favorizând câștigarea încrederii acestora, ca cerințele contractuale vor fi satisfăcute;
 2. descrierea domeniului de competență al EGP;
 3. îmbunătățirea comunicării societății cu toți partenerii săi de afaceri;
 4. prezentarea funcționării SMI, în scopul creșterii încrederii că procesele și activitățile derulate și rezultatele acestora sunt conforme cu cerințele partenerilor și cu prevederile standardelor în domeniu;
 5. informarea potențialilor parteneri de afaceri asupra politicii societății EGP.
Pentru elaborarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continua a SMI, managementul EGP aplica principiile de management:
 1. orientarea către client, care conduce la identificarea și satisfacerea cerințelor clienților și la preocuparea de a le depăși;
 2. îmbunătățirea continuă, care devine un obiectiv permanent al organizaţiei;
 3. abordarea bazată pe proces, care conduce la o eficiență îmbunătățită în obținerea rezultatului preconizat;
 4. relații reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe înțelegerea interdependenței partenerilor în vederea atingerii unui succes durabil ;
 5. leadership, prin asigurarea unui mediu intern în care personalul se implică pentru atingerea obiectivelor;
 6. abordarea bazata pe fapte în luarea deciziilor, bazată pe analiza datelor și informațiilor;
 7. implicarea personalului, care constituie esența organizației;
 8. abordarea managementului ca sistem, care are ca rezultat îmbunătățirea eficacității și eficientei
Managerul General prezintă dovezi privind angajamentul sau pentru dezvoltarea și implementarea SMI și îmbunătățirea continua a eficacității sale prin:
 1. comunicarea în cadrul EGP a importantei satisfacerii cerințelor clienților, a cerințelor legale și a celor de reglementare;
 2. stabilirea politicilor referitoare la SMI;
 3. stabilirea obiectivelor SMI;
 4. numirea unui reprezentant al managementului cu atribuții, responsabilități și autoritate bine definite;
 5. conducerea analizelor efectuate de management;
 6. asigurarea disponibilităţii resurselor.