Definiții conform Legii Gazelor 123/2012

Furnizor – persoană juridică, titulară de licența de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;
Operator de distribuție (Distribuitor) – persoană juridică, titular al licenței de distribuție, care are ca specific activitatea de distribuție a gazelor naturale, într-una sau mai multe zone delimitate;
Rezervare de capacitate – menținerea unei parți din capacitatea disponibilă de transport/distribuție/înmagazinare la dispoziția utilizatorilor în vederea transportului/distribuției/înmagazinarii unei cantități de gaze naturale determinate;
Sistem de distribuție – rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare;
Instalație de utilizare – ansamblu de conducte, aparate și accesorii, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor de ardere, situate după stația/postul de reglare a presiunii și măsurare a debitului, după caz, cu excepția aparatului de măsurare a debitului care face parte din sistemul de distribuție.