Securitatea datelor personale și a informațiilor

SC ENERGY GAS PROVIDER SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat

  1. utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnați de conducerea societății, fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont și parola . Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspendă automat;
  2. utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
  3. computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi;
  4. imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare.