Etapele pentru separare de vecini și execuția instalației de gaze

Pasul 1 ( transmitere/acceptare ofertă demarare procedură )
 • vizualizare locație
 • realizare măsurători
 • elaborare ofertă
 • acceptarea ofertei și demarare proceduri
Pasul 2 ( întocmire și depunere documentație tehnică )
 • depunere cerere de acord acces la sistemul de distribuție și documente aferente (copie CI, act de proprietate, acord asociație de prop, etc)
 • obținere acord acces în baza contractului de mandat
Pasul 3 ( proiectare instalație gaze/încheiere contract de montaj/încheiere contract de furnizare gaze )
 • elaborare proiect de către personal autorizat ANRE
 • încheiere contract pentru realizare instalație de gaze
 • încheiere contract de furnizare gaze naturale
 • avizare proiect
 • programare execuție instalație gaze
Pasul 4 ( execuție instalație de gaze/recepția tehnică )
 • execuția instalației de utilizare gaze
 • recepția tehnică a lucrării, consemnată intr-un pv de recepție tehnică
Pasul 5 ( programare PIF/realizare legături la aragaz, CT, coloană pe casa scării/punere în funcțiune cu contor )
 • programare PIF
 • realizare legăturilor necesare punerii în funcțiune
 • punerea în funcțiune cu contor împreună cu reprezentantul distribuitorului
Echipa Energy Gas se ocupă de absolut toate demersurile necesare