Activitatea de informare a consumatorilor

Procedura reglementează modul și responsabilitățile funcțiilor implicate pentru informarea consumatorilor de gaze naturale iar aplicarea ei este obligatorie în cadrul societății. Prezenta procedură urmărește implementarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică și gaze naturale stabilit prin Ordinul nr. 86 din 12 noiembrie 2009 al A.N.R.E și a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale clienților finali

Procedura se aplică activităţii de furnizare a gazelor naturale în relaţia dintre furnizor şi consumatori casnici şi noncasnici de gaze naturale.

Activitatea de informare a consumatorilor are ca obiect următoarele domenii principale:

  1. drepturile şi obligaţiile consumatorilor;
  2. preţurile şi tipurile de tarife practicate;
  3. modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată;
  4. principalele clauze ale contractului de furnizare;
  5. principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului;
  6. procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului;
  7. procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare/mediere a neînţelegerilor precontractuale;
  8. procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor
  9. principalele acte normative care reglementează domeniul gazelor naturale, relevante pentru consumatori;
  10. alte informaţii de interes pentru consumatori
Informarea consumatorilor în legătură cu procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului va cuprinde, în mod obligatoriu, menţiunea expresă că procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe. Societatea are obligaţia de a-şi informa consumatorii, la doi ani, prin modalităţile prevăzute la art. 4.2 lit. a), b), d) şi e) în legătură cu obligaţia acestora de a asigura şi efectua, la intervalele corespunzătoare de timp, verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, cu orice firmă autorizată de ANRE, pe cheltuială proprie.