Verificare/revizie tehnică periodică a instalației de utilizare gaze naturale

Operație București (lei) Zonă limitrofă (lei)
Clienți cu contract pentru furnizarea gazelor naturale Verificare 80 130
Revizie 150 200
Clienți fără contract pentru furnizarea gazelor naturale Verificare 100 150
Revizie 170 220

Apartamente/scară Operație Pre (lei)
10-25 Verificare 25
Revizie 35
peste 25 Verificare 19
Revizie 29

Legislație

Ordinul ANRE 179/2015 stabilește procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare gaze naturale:
”Art. 3 … (2) Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:
a) periodic, la maximum 2 ani;
b) la cererea clientului final.
(3) Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare gaze naturale se realizează:
a) Periodic, la maximum 10 ani;
b) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
d) la cererea clientului final.”

Documente necesare

1. Proiectul tehnic de execuție a instalației de utilizare a gazelor naturale;
2. Notificarea transmisă de Furnizorul de gaze naturale;
3. Certificatul de garanție sau procesul verbal de montare a racordului flexibil și a detectorului de gaze naturale din care să reiasă data montajului și durata de viață a produsului;
4. Document ce atestă verificarea și curățarea coșurilor de fum și a canalelor de ventilare cu cel mult 6 luni înainte – dacă este cazul;
5. Documentul ce atestă că verificarea ISCIR a centralei termice este în termenul de verificare – dacă este cazul.


Pentru solicitări de natură tehnică
(zona București/Ilfov)
contactați-ne la:

Telefon:
0765 385 587

E-mail:
contact@energygas-servicii.ro

 

Asociațiile de Proprietari pot beneficia GRATUIT de serviciile de verificare/revizie dacă au încheiat un contract pentru SERVICIUL DE URGENȚE.

Avantajele contractului pentru serviciul de urgențe:

  • puteți solicita un specialist care se deplasează în cel mai scurt timp; în funcție de problema constatată reparația poate fi efectuată pe loc;
  • verificările/reviziile tehnice periodice sunt incluse în prețul abonamentului lunar.

Acum ai posibilitatea să apelezi la un furnizor de servicii complete.

Nu mai este cazul să îți faci griji dacă apare o situație de urgență.