Primirea, înregistrarea și investigarea petițiilor / reclamațiilor

Pentru transmiterea petiţiilor/ reclamațiilor către S.C. Energy Gas Provider SRL, societatea pune la dispoziţie următoarele modalităţi:
  1. telefon / fax informaţii clienţi – 021.25.21.954 / 021.25.21.950
  2. tel. mob. 0731.480.235; 0721.964.573
  3. e-mail: energygasprovider@gmail.com ; alina.energygas@gmail.com ; client@energy-gas.ro
  4. formulare de contact online pe site-uri societății: www.energy-gas www.energygasprovider.aaz.ro ;www.energygas-provider.ro primirea petiţiilor în cadrul recepţiei fizice și/sau curierat rapid/poștă la adresa: Bld. Ghencea, nr.43B, et 3, sect.6, Bucuresti ( in Clădirea Ghencea Business Center)

Petițiile vor fi preluate de către Responsabilul Serviciu Clienți și înregistrate în Registrul unic de evidență a petițiilor adresate de către consumatori și în baza de date a societății,fiind evidenţiate următoarele informaţii: număr înregistrare, data petiţiei, subiectul petiţiei, emitentul petiţiei, salariatul care a înregistrat-o, locaţia locului de consum, Serviciul căreia i s-au solicitat elementele de răspuns, data transmiterii răspunsului către emitent.

Investigarea petițiilor se va realiza numai de către personalul angajat al Serviciului clienți care după clasificarea petițiilor în funcție de obiectul acestora va lua legătura cu departamentele responsabile din cadrul societății pentru a obține informațiile necesare soluționării acestora.

În situaţia în care din cuprinsul petiţiei nu reiese obiectul acesteia sau nu este lizibilă se vor solicita imediat, în scris, clarificările necesare.

În funcție de tipul petiției, termenele legale de soluționare și răspuns, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 37/2007 ( cu completările și modificările ulterioare) privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, sunt următoarele:
  1. petiții referitoare la contractarea gazelor naturale – 15 zile de la primirea solicitării;
  2. petiții referitoare la factură – 15 zile de la primirea solicitării;
  3. petiții referitoare la calitatea gazelor naturale furnizate – 15 zile de la primirea solicitării;
  4. petiții referitoare la măsurarea cantităților de gaze naturale – 30 de zile de la primirea solicitării;
  5. solicitări referitoare la istoricul de consum – 15 zile de la primirea solicitării;
  6. alte tipuri de solicitări – 30 de zile de la primirea solicitării

Răspunsul trebuie să fie documentat, să fie redactat și prezentat într-un mod clar, precis, care să excludă orice echivoc. Răspunsul este trimis consumatorului, prin poștă/curier/email.

În situaţia în care consumatorul este nemulţumit de răspuns are posibilitatea să se adreseze Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului sau Instanţei Judecătoreşti competente.