Ofertă furnizare Gaze Naturale Asociații și Persoane fizice zona de distributie Distrigaz Sud Rețele

 preț cu 2 LEI/MWh mai mic decât prețul reglementat –

clienti din categoria de consum B1, B2 ,B3 , B4–

Componență

Serviciul furnizare gaze naturale include : pretul gazului, tarif transport si rezervare capacitate, distributie si inmagazinare. Detalii:

 • Termen de plată pentru facturile emise de 30 de zile.
 • Citire lunară a indexului contorului.
 • Modalitati de plata a facturilor : la casierie, banca sau terminale
 • Durata contractului : min 12 luni
 • Conditii de incetare a contractului : expirarea valabilitatii, acordul comun al partilor sau denuntarea unilaterala cu cel putin 21 zile
 • Nu se solicita garantii

Pret / kwh

 • Categoria B1 0,10972 lei/kwh
 • Categoria B2 0,10970 lei/kwh
 • Categoria B3 0,10836 lei/kwh
 • Categoria B4 0,10729 lei/kwh

Pret / MWh

 • Categoria B1  109,72 lei/MWh
 • Categoria B2  109,70 lei/MWh
 • Categoria B3  108,36 lei/MWh
 • Categoria B4  107,29 lei/MWh

Pentru a încheia un contract de furnizare cu Energy Gas Provider:

contractul pe care îl aveți cu actualul furnizor va fi denunțat unilateral de catre dumneavoastră fără niciun cost de încetare anticipată, respectând termenul de notificare precizat în contract ( 21 de zile înainte de data încetării ).

Documente necesare pentru a încheia contract cu noul furnizor de gaze naturale:

a) pentru Asociații de Proprietari:
 • Hotărâre judecatorească de înființare a Asociației de Proprietari (copie)
 • Copie cui
 • Actul de identitate al președintelui asociației (copie)
 • Actul de identitate al delegatului (copie) și împuternicire din partea asociației ( în cazul în care contractul nu se încheie cu președintele asociației )
 • factura de gaze dintr-o lună anterioară (copie)
b) pentru persoane fizice:
 • actul de proprietate a spațiului (copie)
 • copie după BI/CI proprietar
 • dacă sunt mai mulți proprietari în actul de proprietate este necesar o copie după BI/CI-ul fiecăruia
 • factura de gaze dintr-o luna anterioară (copie)
Prețurile nu conțin TVA. Oferta este supusă unor termene și conditii. * Sunt solicitate garantii chiriasilor si clientilor debransati pentru neplata.

Modalitate de acceptare a ofertei : incheierea contractului de furnizare echivalează cu acceptarea ofertei.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce trebuie să fac pentru a schimba furnizorul de gaze naturale? Etapa 1. Încheiaţi cu ENERGY GAS PROVIDER contractul de furnizare a gazelor naturale, care va intra în vigoare la o dată ulterioară, determinată şi convenită în funcţie de termenul de notificare privind renunţarea la contract, prevăzut în contractul pe care îl aveţi în acest moment. Etapa 2. Anunţaţi în scris furnizorul actual despre decizia dumneavoastră de a denunţa contractul încheiat cu acesta, începând cu data la care intră în vigoare contractul încheiat cu noul furnizor. Etapa 3. Asiguraţi-vă că aţi îndeplinit toate obligaţiile de plată faţă de actualul furnizor, până la momentul denunţării contractului şi conveniţi cu acesta modalitatea de achitare a obligaţiilor de plată ce decurg din executarea contractului până la data în care renunţarea la contract devine efectivă. Etapa 4. Solicitaţi atât actualului furnizor, cât şi noului furnizor, citirea indexului contorului în ziua în care se produce schimbarea furnizorului, asigurându-vă astfel că nu vor exista neînţelegeri cu privire la cantităţile cuprinse în ultima factură emisă de actualul furnizor, respectiv prima factură a noului furnizor.

Ce înseamnă categorie de consum B1, B2 , B3, B4 ?

B1 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual de până la 23,25 MWh; B2 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh B3 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh B4 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual între1.162,78 MWh si 11.627,78 MWh

Schimbarea furnizorului de gaze naturale presupune costuri?

NU!!! Contractul pe care îl aveți cu actualul furnizor poate fi denunțat unilateral de către dumneavoastră fără niciun cost de încetare anticipată, evident respectând termenul de notificare precizat în contract (de regulă 30 de zile înainte de data încetării). Se întrerupe gazul în timpul schimbării furnizorului de gaze naturale? NU!!! Schimbarea furnizorului este o formalitate fară implicații tehnice. Se va utiliza în continuare aceeași instalație și acelasi contor. Cum este posibil ca într-o localitate să existe mai mulți furnizori de gaze naturale? Care este calitatea gazelor furnizate? În fiecare localitate există un sistem de distribuție (retele stradale, din care fac parte și contoarele) de a carui mentenanță se ocupă un operator (în mun. București operatorul SD este DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL) la care sunt branșați consumatorii. Fiecare furnizor de gaze naturale introduce în sistemul de distribuție cantități de gaze conform rezervărilor de capacitate realizate pe baza contractelor încheiate cu clienții săi. Astfel toți consumatorii din localitatea respectivă consumă gaze de amestec a caror putere calorifică superioară (PCS) este determinată în diferite puncte din sistemul de distribuție. Codul rețelei pentru sistemul național de transport al gazelor naturale reglementează calitatea gazelor, astfel consumatorul nu trebuie să-și facă griji în legătura cu calitatea gazelor furnizate.

DEFINIȚII conform LEGII GAZELOR 123/2012

Furnizor – persoană juridică, titulară de licență de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare; Operator de distribuție (Distribuitor) – persoană juridica, titular al licenței de distribuție, care are ca specific activitatea de distribuție a gazelor naturale, într-una sau mai multe zone delimitate; Rezervare de capacitate – menținerea unei părti din capacitatea disponibilă de transport/distribuție/inmagazinare la dispoziția utilizatorilor în vederea transportului/distribuției/inmagaziăarii unei cantități de gaze naturale determinate; Sistem de distribuție – rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare; Instalație de utilizare – ansamblu de conducte, aparate și accesorii, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor de ardere, situate după stația/postul de reglare a presiunii și măsurare a debitului, după caz, cu excepția aparatului de măsurare a debitului care face parte din sistemul de distribuție. Furnizor de ultimă instanță– furnizor desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul de furnizare în condiții specifice. Ce se întampla cu consumatorul, în cazul în care furnizorul intră în faliment sau i se suspendă licența de furnizare ? Autoritatea competentă desemnează un furnizor de ultimă instanță conform deciziei nr. 1.000/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultimă instanță, iar acest furnizor are obligația de a furniza gaze consumatorilor pe o durată de 3 luni, timp în care consumatorul decide dacă rămâne în continuare la acel furnizor sau încheie contract cu un alt furnizor de gaze.

Formulă facturare în KWh:

Energie ( KWh ) = Volum gaze ( m3 ) x PCS PCS-ul – se determină prin analiza gazelor și exprimă cantitatea de energie produsă prin combustia unui metru cub de gaze Cu cat PCS- ul este mai mare , cu atât puterea de încălzire a gazelor este mai mare. Pentru determinarea PCS-ului se folosesc echipamente performante plasate în punctele rețelei naționale.

VALABILITATE OFERTĂ : 01 Aprilie – 31 Decembrie 2017

Nu ți se potriveste această ofertă, contactează-ne și venim cu o ofertă personalizată.

descarca-oferta-pdf