Ofertă furnizare Gaze Naturale Societăți Comerciale și Autorități Publice

Tip client

Consumator Noncasnic

Condiții de livrare

 • franco-consumator

Tipul livrării

fermă

Prețul de furnizare

  B1 138 lei / Mwh sau 0,138 lei / kwh fără TVA și acciză
  B2 137 lei / Mwh sau 0,137 lei / kwh fără TVA și acciză
  B3 136 lei / Mwh sau 0,136 lei / kwh fără TVA și acciză
 • pretul include tarifele reglementate pentru: distributie ( in functie de zona de distributie), transport si inmagazinare

Garanții solicitate

  după caz
 • Fila CEC
 • Scrisoare de garanție
 • Plata unei taxe de anticipație (echivalentul a 3 luni de iarnă)

Valoarea garanției

echivalentul a 3 luni de iarnă

Termen de plată

30 de zile de la emiterea facturii

Modalitate de emitere factură

 • prin postă / curier rapid
 • pe fax / e-mail

Modalități de plată a facturii

 • la sediu (cu factura)
 • la bancă (cu factura și/sau OP
 • la trezorerie (cu OP)

Obligație de preluare a cantității

100% din cantitatea contractată

Penalizări pentru nepreluarea cantității

contravaloarea diferenței nepreluate

Penalități de întărziere la plată

0,02% zi pentru fiecare zi de întârziere

Durata contractului

min. 12 luni cu posibilitate de prelungire

Condiții de reînnoire / prelungire contract

 • notificare cu 45 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului
 • prin încheierea unui act adițional

Condiții de încetare contract

 • expirarea perioadei de valabilitate stabilită în contract
 • acordul comun al părților
 • în caz de dizolvare, faliment, lichidare, retragerea licenței
 • în caz de forță majoră
 • denunțare unilaterală de către oricare dintre părți cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte
Încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor contractuale care decurg din executarea acestuia până la încetarea acestuia.

Modalitate de acceptare a ofertei

Încheierea contractului de furnizare echivalează cu acceptarea ofertei

Documente necesare pentru încheierea contractului

 • actul de proprietate/închiriere/comodat aferent locului de consum
 • copie după certificatul de înregistrare al societății
 • copie după Statutul Societății
 • copie după actul de identitate al administratorului societății
 • extras de la ONRC

VALABILITATE OFERTĂ : 01 decembrie 2017 – 31 decembrie 2017

Nu ți se potrivește această ofertă, contactează-ne și venim cu o ofertă personalizată.

descarca-oferta-pdf