OFERTA FURNIZARE GAZE NATURALE pentru Consumatori Casnici

Asociatii de Proprietari si Persoane Fizice


Clienti din categoria de consum B1, B2 ,B3 , B4

Pret si tarife:

Pret gaze naturale 0.0945 lei /kwh ( fara TVA )
Tarif reglementat transport si capacitate rezervata in sistemul de transport 0.015 lei /kwh ( fara TVA )
Tarif reglementat distributie in functie de categ de consum si zona de distributie
Valabilitate oferta 01.01.2018 – 31.03.2018

Tarif de distributie reglementat lei / Kwh (fara TVA), in functie de ZONA DE DISTRIBUTIE – lista tarife:

Zona distributie Categ B1 Categ B2 Categ B3 Categ B4
zona Distrigaz Sud Retele 0.02824 0.02823 0.02688 0.02581
zona Delgaz Grid 0.03321 0.03206 0.03154 0.03111
zona Wirom 0.02521 0.02429 0.02346 0.02269
zona Premier Energy 0.03461 0.03400 0.03342 0.03233
zona Covi Construct 0.02229 0.02160 0.02066 0.02008
zona Cordun Gaz 0.02196 0.02121 0.02029 0.01951
zona Tulcea Gaz 0.01898 0.01832 0.01789 0.01723
zona Gaz Est 0.03617 0.03554 0.03493 0.03380
zona Gaz Vest 0.03365 0.03269 0.03084 0.03016
zona Timgaz 0.04511 0.04371 0.04248 0.03999
 • Preturile nu contin TVA. Oferta este supusa unor termene si conditii.

Consumatorii casnici ( persoane fizice si Asociatii de Locatari/Proprietari ) sunt scutiti de acciza pentru gaze.

 • Formula de calcul pentru pret furnizare gaze naturale :
pret furnizare gaze / kwh = pret gaze naturale + tarif transp. si capacitate + tarif distributie ( in functie de zona si categorie )

Pentru a incheia un contract de furnizare cu Energy Gas Provider :

contractul pe care il aveti cu actualul furnizor va fi denuntat unilateral de catre dumneavoastra fara nici un cost de incetare anticipata, respectand termenul de notificare precizat in contract ( 21 de zile inainte de data incetarii ).

Info si documente necesare pentru a incheia contract de furnizare gaze :

a) transmiterea facturilor : posta si / sau email
 • termen de plata : 30 de zile de la data emiterii facturii
 • modalitati de plata : Zebrapay, BCR, Banca Transilvania, Cec Bank, Payzone, Raiffeisen Bank, Un-doi centru de plati etc
 • durata contractului : minim 12 luni si se poate prelungi prin acordul partilor sau in mod automat, in cazul in care nici una dintre parti nu notifica faptul ca nu doreste prelungirea automata, cu min 30 de zile inainte de expirare a duratei
 • garantii contractuale : chiriasi si clienti rauplatnici ( cuantumul se va stabili ulterior )
 • conditii de incetare a contractului : expirarea perioadei de valabilitate stabilită în contract, acordul comun al părților sau denunțare unilaterală de către oricare dintre părți cu cel puțin 21 de zile calendaristice
b) pentru Asociatii de Proprietari:
 • Hotarare judecatoreasca de infiintare a Asociatiei de Proprietari (copie)
 • Copie cui
 • Actul de identitate al presedintelui asociatiei (copie)
 • Actul de identitate al delegatului (copie) si imputernicire din partea asociatiei ( in cazul in care contractul nu se incheie cu presedintele asociatiei )
 • factura de gaze dintr-o luna anterioara (copie)
c) pentru persoane fizice:
 • actul de proprietate a spatiului (copie)
 • copie dupa BI/CI proprietar
 • daca sunt mai multi proprietari in actul de proprietate este necesar o copie dupa BI/CI-ul fiecaruia
 • factura de gaze dintr-o luna anterioara (copie)

Modalitate de acceptare a ofertei

Încheierea contractului de furnizare echivalează cu acceptarea ofertei.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce trebuie să fac pentru a schimba furnizorul de gaze naturale?
 • Etapa 1. Încheiaţi cu ENERGY GAS PROVIDER contractul de furnizare a gazelor naturale, care va intra în vigoare la o dată ulterioară, determinată şi convenită în funcţie de termenul de notificare privind renunţarea la contract, prevăzut în contractul pe care îl aveţi în acest moment.
 • Etapa 2. Anunţaţi în scris furnizorul actual despre decizia dumneavoastră de a denunţa contractul încheiat cu acesta, începând cu data la care intră în vigoare contractul încheiat cu noul furnizor.
 • Etapa 3. Asiguraţi-vă că aţi îndeplinit toate obligaţiile de plată faţă de actualul furnizor, până la momentul denunţării contractului şi conveniţi cu acesta modalitatea de achitare a obligaţiilor de plată ce decurg din executarea contractului până la data în care renunţarea la contract devine efectivă.
 • Etapa 4. Solicitaţi atât actualului furnizor, cât şi noului furnizor, citirea indexului contorului în ziua în care se produce schimbarea furnizorului, asigurându-vă astfel că nu vor exista neînţelegeri cu privire la cantităţile cuprinse în ultima factură emisă de actualul furnizor, respectiv prima factură a noului furnizor.

Ce înseamnă categorie de consum B1, B2 , B3, B4 ?

 • B1 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual de până la 23,25 MWh;
 • B2 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh;
 • B3 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh;
 • B4 – Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie cu un consum anual între1.162,78 MWh si 11.627,78 MWh.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale presupune costuri?

 • NU!!! Contractul pe care îl aveți cu actualul furnizor poate fi denunțat unilateral de către dumneavoastră fără niciun cost de încetare anticipată, evident respectând termenul de notificare precizat în contract (de regulă 30 de zile înainte de data încetării).

Se întrerupe gazul în timpul schimbării furnizorului de gaze naturale?

 • NU!!! Schimbarea furnizorului este o formalitate fară implicații tehnice. Se va utiliza în continuare aceeași instalație și acelasi contor.

DEFINIȚII conform LEGII GAZELOR 123/2012

  Furnizor – persoană juridică, titulară de licență de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;
  Operator de distribuție (Distribuitor) – persoană juridica, titular al licenței de distribuție, care are ca specific activitatea de distribuție a gazelor naturale, într-una sau mai multe zone delimitate;
  Rezervare de capacitate – menținerea unei părti din capacitatea disponibilă de transport/distribuție/inmagazinare la dispoziția utilizatorilor în vederea transportului/distribuției/inmagaziăarii unei cantități de gaze naturale determinate;
  Sistem de distribuție – rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare;
  Instalație de utilizare – ansamblu de conducte, aparate și accesorii, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor de ardere, situate după stația/postul de reglare a presiunii și măsurare a debitului, după caz, cu excepția aparatului de măsurare a debitului care face parte din sistemul de distribuție.
  Furnizor de ultimă instanță– furnizor desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul de furnizare în condiții specifice.
  Ce se întampla cu consumatorul, în cazul în care furnizorul intră în faliment sau i se suspendă licența de furnizare ? Autoritatea competentă desemnează un furnizor de ultimă instanță conform deciziei nr. 1.000/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultimă instanță, iar acest furnizor are obligația de a furniza gaze consumatorilor pe o durată de 3 luni, timp în care consumatorul decide dacă rămâne în continuare la acel furnizor sau încheie contract cu un alt furnizor de gaze.

Formulă facturare în KWh:

Energie ( KWh ) = Volum gaze ( m3 ) x PCS PCS-ul – se determină prin analiza gazelor și exprimă cantitatea de energie produsă prin combustia unui metru cub de gaze Cu cat PCS- ul este mai mare , cu atât puterea de încălzire a gazelor este mai mare. Pentru determinarea PCS-ului se folosesc echipamente performante plasate în punctele rețelei naționale.

VALABILITATE OFERTĂ : 01 Ianuarie – 31 Martie 2018

Nu ți se potriveste această ofertă, contactează-ne și venim cu o ofertă personalizată.

descarca-oferta-pdf